In deze rubriek vindt u de verschillende modellen van energiedeling en de bepalingen die daarop van toepassing zijn.

Dankzij de nieuwe ordonnantie is elektriciteitsdelen binnen hetzelfde gebouw voortaan mogelijk op vrije en vrijwillige basis tussen actieve afnemers die gezamenlijk handelen. Voorwaarden Dit type van energiedelen moet voldoen aan volgende voorwaarden: De elektriciteit moet afkomstig zijn van sources d'énergie renouvelables hernieuwbare energiebronnen (bv. zonnepanelen); De installatie voor...

Peer-to-peer handel ("P2P") verwijst naar de handel in elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen tussen actieve afnemers op basis van een contract waarin de voorwaarden van deze handel zijn vastgelegd.

Tot april 2022 konden dragers van projecten op grond van een kader voor afwijking afwijkingen van de toepasselijke markt- en tariefregels aanvragen om innovatieve producten, diensten of modellen te testen. Het doel was om lering te trekken uit de opgedane ervaring ter inspiratie voor de wet- en regelgeving die op...

Op onze kaart van Brussel vindt u de verschillende projecten voor energiedelen die aan de gang zijn en de afwijkende projecten die tot april 2022 zijn ingevoerd.