undefinedIn notre guide d’interprétationonze interpretatiegids vindt u de aanpak van BRUGEL betreffende de criteria en de procedures voor het toekennen, intrekken en hernieuwen van de vergunningen aan energiegemeenschappen.