Energiegemeenschappen hebben als voornaamste doel het bieden van milieu-, sociale of economische voordelen aan zowel hun leden als aan het territorium waar ze actief zijn, en niet zozeer het genereren van geldelijke winst. 

In deze video vindt u alle informatie die u nodig hebt over energiedelen, en meer specifiek over de energiegemeenschap.

In notre brochureonze brochure vind je alle informatie die je moet weten om een project voor energiedelen te starten. 

 
 
 
 

Energiegemeenschappen hebben als voornaamste doel het bieden van milieu-, sociale of economische voordelen aan zowel hun leden als aan het territorium waar ze actief zijn, en niet zozeer het genereren van geldelijke winst. Er zijn drie types energiegemeenschappen: de energiegemeenschap van burger, de hernieuwbare-energiegemeenschap en de lokale-energiegemeenschap. Voorwaarden Er bestaan...

Energiegemeenschappen onderscheiden zich door de hoedanigheid van hun leden, door welke leden daadwerkelijk controle kunnen uitoefenen, door hun activiteiten, door hun deelneming aan diensten, door de herkomst van de elektriciteit en door de eigendom van de productie-installaties. Lidmaatschap en effectieve controle De elektriciteitsordonnantie bepaalt per type gemeenschap de hoedanigheid van...

Via ons online formulier kunt u een aanvraag indienen voor een vergunning voor een energiegemeenschap bij BRUGEL. Het verkrijgen van een vergunning is verplicht voor wie een energiegemeenschap wil exploiteren. De toegekende vergunning is geldig voor een periode van 10 jaar, die kan worden verlengd. BRUGEL zal binnen 60 dagen...

In onze interpretatiegids vindt u de aanpak van BRUGEL betreffende de criteria en de procedures voor het toekennen, intrekken en hernieuwen van de vergunningen aan energiegemeenschappen.