Dankzij de nieuwe ordonnantie is elektriciteitsdelen binnen hetzelfde gebouw voortaan mogelijk op vrije en vrijwillige basis tussen actieve afnemers die gezamenlijk handelen.

Voorwaarden

Dit type van energiedelen moet voldoen aan volgende voorwaarden:

  1. De elektriciteit moet afkomstig zijn van sources d'énergie renouvelables hernieuwbare energiebronnen (bv. zonnepanelen);

  2. De installatie voor de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen moet zich in of op het bâtiment gebouw bevinden;

  3. De deelnemers aan het energiedelen moeten gevestigd zijn in het gebouw waar de productie-installatie zich bevindt;

  4. Elke deelnemer aan het energiedelen moet gedekt blijven door een leveringscontract met een energieleverancier.

Bovendien moet elke gebruiker uitgerust zijn met een compteur intelligentslimme meter die de elektriciteitsstromen meet volgens periodes van een kwartier (consumptie zowel als injectie). Sibelga beheert de meetgegevens en berekent de toewijzing van de gedeelde volumes (volgens de modaliteiten die  zijn vastgelegd door de betrokken netgebruikers).

Voorafgaand aan het energiedelen  moet een overeenkomst worden gesloten over de rechten en plichten van elke partij.  Indien van toepassing moet deze ook de regels bevatten voor het factureren van de elektriciteit. 

Verklaring aan Sibelga

Gedeeld gebruik moet worden aangegeven bij de distributienetbeheerder, Sibelga. Dit kan via le formulaireeen formulier op de website.

Netwerktarieven

Dankzij energiedelen geniet u preferentiële netwerktarieven op de verbruikte volumes van de gedeelde productie ("lokale volumes"). Voor de door de commerciële leverancier geleverde energie ("bijkomende volumes") wordt inzake het netwerktarief geen onderscheid gemaakt met een conventionele verbruiker. 

Bovendien is het tarief voor het vervangen van een LS-meter door een slimme meter gratis voor deelnemers aanenergiedelen

Voorbeeld

Een mede-eigendom heeft een fotovoltaïsche installatie op het dak van zijn gebouw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De mede-eigendom wil de productie van deze installatie (die te groot is voor zijn eigen verbruik in real time) delen met de bewoners van zijn gebouw. Pierre, Farida en Francisco willen hieraan meedoen. Ze sluiten samen een overeenkomst voor energiedelen en doen aangifte bij Sibelga.

Ze verbruiken plaatselijk de elektriciteit die is geproduceerd door de zonnepanelen; de overproductie wordt rechtstreeks in het net geïnjecteerd. Ze behouden allen een leveringscontract voor hun afname bij een "traditionele" leverancier.

Dankzij dit energiedelen en volgens de voorwaarden van de overeenkomst die ze hebben gesloten, ontvangt de mede-eigendom vanwege Pierre, Farida en Francisco een bedrag voor de verbruikte kWh's afkomstig van de fotovoltaïsche productie. Maar iedereen wint erbij! Pierre, Farida en Francisco betalen immers een prijs per kWh die lager is dan de afnameprijs op de markt, en de mede-eigendom ontvangt een prijs per kWh die hoger is dan de injectieprijs op de markt.

Naast de financiële winst dragen Pierre, Farida en Francisco bij tot en nemen ze actief deel aan de energietransitie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest!

En jij, waar wacht je nog op?

Brochure

Woon je in een appartementsgebouw dat elektriciteit produceert via fotovoltaïsche panelen? Het is nu mogelijk om de geproduceerde elektriciteit te delen met alle bewoners van het gebouw. In notre brochuredeze brochure vindt u alles wat u moet weten om het project te starten.