Energiedelen binnen een gebouw: voordelig voor mede-eigendommen.

Sinds april 2022 en de invoering van de nieuwe ordonnantie is het delen van elektriciteit in hetzelfde gebouw mogelijk, op gratis en vrijwillige basis, tussen actieve klanten die gezamenlijk handelen.

In deze video vindt u alle informatie die u nodig hebt over energiedelen, en meer specifiek over energiedelen binnen een gebouw.

In notre brochuredeze brochure vindt u ook alles wat u moet weten om het project te starten. 

 
 
 
 

Voorwaarden

Dit type van energiedelen moet voldoen aan volgende voorwaarden:

  1. De elektriciteit moet afkomstig zijn van sources d'énergie renouvelables hernieuwbare energiebronnen (bv. zonnepanelen);

  2. De installatie voor de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen moet zich in of op het bâtiment gebouw bevinden;

  3. De deelnemers aan het energiedelen moeten gevestigd zijn in het gebouw waar de productie-installatie zich bevindt;

  4. Elke deelnemer aan het energiedelen moet gedekt blijven door een leveringscontract met een energieleverancier.

Bovendien moet elke gebruiker uitgerust zijn met een compteur intelligentslimme meter die de elektriciteitsstromen meet volgens periodes van een kwartier (consumptie zowel als injectie). Sibelga beheert de meetgegevens en berekent de toewijzing van de gedeelde volumes (volgens de modaliteiten die  zijn vastgelegd door de betrokken netgebruikers).

Voorafgaand aan het energiedelen moet een conventionovereenkomst worden gesloten over de rechten en plichten van elke partij.  Indien van toepassing moet deze ook de regels bevatten voor het factureren van de elektriciteit. 

Verklaring aan Sibelga

Gedeeld gebruik moet worden aangegeven bij de distributienetbeheerder, Sibelga. Dit kan via le formulaireeen formulier op de website.

Netwerktarieven

Dankzij energiedelen geniet u preferentiële netwerktarieven op de verbruikte volumes van de gedeelde productie ("lokale volumes"). Voor de door de commerciële leverancier geleverde energie ("bijkomende volumes") wordt inzake het netwerktarief geen onderscheid gemaakt met een conventionele verbruiker. 

Bovendien is het tarief voor het vervangen van een LS-meter door een slimme meter gratis voor deelnemers aanenergiedelen