Gebruiksvoorwaarden van de website van BRUGEL

De Reguleringscommissie voor energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, genoemd “Brussel Gas Elektriciteit”, afgekort “BRUGEL”, beoogt met deze website de toegang van het publiek tot informatie over leefmilieu in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verbeteren. Het gebruik van de informatie op deze website is toegelaten en wordt zelfs aangemoedigd op voorwaarde dat de regulator voor elektriciteit en gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als bron vermeld wordt en dat de hieronder vermelde gebruiksvoorwaarden nageleefd worden. BRUGEL zorgt ervoor dat de informatie op zijn website zo correct en zo up-to-date mogelijk is. BRUGEL kan evenwel niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten die erop zouden voorkomen.

BRUGEL tracht een maximale en doorlopende toegankelijkheid van zijn website te waarborgen. BRUGEL kan evenwel getroffen worden door technische problemen en verwerpt alle verantwoordelijkheid in het geval dat de website niet toegankelijk is, hoelang dit ook duurt

Juridische teksten

Sommige juridische teksten zijn beschikbaar op de website. Daar het niet mogelijk is de authentieke weergave van een officiële tekst te waarborgen, herinneren wij eraan dat enkel de teksten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad geldig zijn.

Hyperlinks

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen worden u enkel ter informatieve titel ter beschikking gesteld. BRUGEL controleert deze websites en de informatie die zich daarop bevindt niet, en kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit en/of volledigheid van deze informatie.

BRUGEL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen in het algemeen bevindt, en waarnaar de portaal verwijst.

Indien u hyperlinks vanop uw eigen website naar onze site wilt creëren, vragen wij u eerst contact op te nemen met de webmaster die u over de toelaatbaarheid hiervan zo snel mogelijk zal informeren.

Bescherming van de persoonsgegevens

Voor BRUGEL (hierna 'BRUGEL', 'wij', 'ons', 'onze') is de bescherming van uw privacy uiterst belangrijk. Deze privacyverklaring geeft u informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door BRUGEL in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke.

Alle persoonsgegevens (d.w.z. gegevens op basis waarvan u rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden geïdentificeerd) die u aan BRUGEL toevertrouwt, worden met de nodige zorg behandeld. Dit houdt uiteraard in dat alle verwerkingen van deze persoonsgegevens worden uitgevoerd in overeenstemming met de geldende wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation).

Als u vragen heeft over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming ('data protection officer', DPO) van BRUGEL door een e-mail te sturen naar dpo@brugel.brussels.

Als u de specifieke verwerking van uw persoonsgegevens wilt bekijken, vindt u onze verklaringen in verband met de bescherming van de persoonsgegevens hieronder:
- algemene privacyverklaring
- privacyverklaring voor gegevens die zijn verstrekt in het kader van een aanwerving

Verantwoordelijke voor de verwerking

De gegevens van persoonlijke aard die u ons overmaakt, worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van BRUGEL, vertegenwoordigd door Thibaut GEORGIN, Voorzitter, en door Eric MANNES, Bestuurder, door:

Pascal Misselyn
BRUGEL - Kunstlaan, 46 - 1000 Brussel
Tel. : +32 (0)2 563 02 00 - Fax : +32 (0)2 563 02 13 - info@brugel.brussels

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze portaalsite voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

BRUGEL behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf alsook op de ter beschikking gestelde informatie.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de merken en logo’s op onze website met toestemming van hun eigenaars gebruikt worden. Deze kunnen door eigendomsrechten beschermd zijn. Zij mogen bijgevolg zonder hun toestemming niet gebruikt worden.

Cookies

We gebruiken cookies om b. v. uw vergelijking naar u per email te sturen. Cookies zijn tekstbestanden met kleine hoeveelheden informatie. De cookies verzamelen geen enkel persoonlijk gegeven van de bezoeker en de identificeerbare gegevens worden nooit opgeslagen. Wil je het gebruik van cookies uitschakelen? Pas dan de instellingen van je computer aan om alle cookies van de website te wissen en/of om een waarschuwingsbericht te krijgen wanneer er cookies op je computer worden opgeslagen.
Afspraak op www.aboutcookies.org voor meer informatie over cookies en de gevolgen voor jou en jouw gebruikservaring bij het navigeren.