Peer-to-peer handel: een rechtstreekse band tussen producent en consument.

Peer-to-peer handel ("P2P") verwijst naar de handel in elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen tussen actieve afnemers op basis van een contract waarin de voorwaarden van deze handel zijn vastgelegd.

In deze video vindt u alle informatie die u nodig hebt over energiedelen, en meer specifiek over peer-to-peer handel.

In notre brochureonze brochure vind je ook alle informatie die je moet weten om een project van peer-to-peer handel te starten. 

 
 
 
 

Voorwaarden

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

1) Peer-to-peer handel met slechts één andere actieve afnemer (one to one P2P): De actieve afnemer die de aankoopactiviteit verricht via een peer-to-peerhandel, zonder tussenkomst van een tussenpersoon en op dezelfde kwartierbasis, is niet onderworpen aan de leveranciersverplichtingen wanneer de aankoopactiviteit slechts één andere actieve afnemer aangaat, op voorwaarde dat hun toegangspunten elk gedekt zijn door een leveringscontract met een houder van een leveringsvergunning en dat ze zijn aangesloten op hetzelfde netwerk. Dit betekent onder meer dat hij geen vergunning nodig heeft voor de levering van elektriciteit en niet hoeft te voldoen aan de openbare dienstverplichtingen van leveranciers. 

2) Peer-to-peer handel met verschillende andere actieve afnemers (one to many P2P): De actieve afnemer die de aankoopactiviteit verricht via een peer-to-peerhandel, zonder tussenkomst van een tussenpersoon, is onderworpen aan de leveranciersverplichtingen wanneer bij de aankoopactiviteit meerdere actieve afnemers betrokken zijn.

Voorafgaand aan het energiedelen moet een conventionovereenkomst worden gesloten over de rechten en plichten van elke partij. Indien van toepassing moet deze ook de regels bevatten voor het factureren van de elektriciteit.

Verklaring aan Sibelga

De peer-to-peerhandel moet worden aangegeven bij distributienetbeheerder Sibelga. Dit kan via een formulier op
leur sitede website.

Netwerktarieven

Dankzij energiedelen geniet u preferentiële netwerktarieven op de verbruikte volumes van de gedeelde productie ("lokale volumes"). Voor de door de commerciële leverancier geleverde energie ("bijkomende volumes") wordt inzake het netwerktarief geen onderscheid gemaakt met een conventionele verbruiker.

Bovendien is het tarief voor het vervangen van een LS-meter door een slimme meter gratis voor deelnemers aanenergiedelen.