Peer-to-peer handel ("P2P") verwijst naar de handel in elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen tussen actieve afnemers op basis van een contract waarin de voorwaarden van deze handel zijn vastgelegd.

Voorwaarden

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

1) Peer-to-peer handel met slechts één andere actieve afnemer (one to one P2P): De actieve afnemer die de aankoopactiviteit verricht via een peer-to-peerhandel, zonder tussenkomst van een tussenpersoon en op dezelfde kwartierbasis, is niet onderworpen aan de leveranciersverplichtingen wanneer de aankoopactiviteit slechts één andere actieve afnemer aangaat, op voorwaarde dat hun toegangspunten elk gedekt zijn door een leveringscontract met een houder van een leveringsvergunning en dat ze zijn aangesloten op hetzelfde netwerk. Dit betekent onder meer dat hij geen vergunning nodig heeft voor de levering van elektriciteit en niet hoeft te voldoen aan de openbare dienstverplichtingen van leveranciers. 

2) Peer-to-peer handel met verschillende andere actieve afnemers (one to many P2P): De actieve afnemer die de aankoopactiviteit verricht via een peer-to-peerhandel, zonder tussenkomst van een tussenpersoon, is onderworpen aan de leveranciersverplichtingen wanneer bij de aankoopactiviteit meerdere actieve afnemers betrokken zijn.

Voorafgaand aan het energiedelen moet een overeenkomst  worden gesloten over de rechten en plichten van elke partij. Indien van toepassing moet deze ook de regels bevatten voor het factureren van de elektriciteit.

Verklaring aan Sibelga

De peer-to-peerhandel moet worden aangegeven bij distributienetbeheerder Sibelga. Dit kan via een formulier op
leur sitede website.

Netwerktarieven

Dankzij energiedelen geniet u preferentiële netwerktarieven op de verbruikte volumes van de gedeelde productie ("lokale volumes"). Voor de door de commerciële leverancier geleverde energie ("bijkomende volumes") wordt inzake het netwerktarief geen onderscheid gemaakt met een conventionele verbruiker.

Bovendien is het tarief voor het vervangen van een LS-meter door een slimme meter gratis voor deelnemers aanenergiedelen.

Voorbeeld

Adeline heeft een fotovoltaïsche installatie op het dak van haar huis in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zij wil de productie van deze installatie (die te groot is voor haar eigen consumptie in real time) delen met haar buurvrouw Ariane. Samen sluiten ze een deelovereenkomst en schrijven zich in bij Sibelga.

Zij verbruiken de door de fotovoltaïsche panelen geproduceerde elektriciteit ter plaatse, waarbij het overschot rechtstreeks aan het net wordt geleverd. Zij behouden voor hun verbruik een leveringscontract met een "traditionele" leverancier.

Dankzij deze verdeling en volgens de voorwaarden van de overeenkomst die zij hebben gesloten, ontvangt Adeline van Ariane een bedrag voor de kWh die door de fotovoltaïsche productie worden verbruikt. Maar iedereen wint! Ariane betaalt een prijs per kWh die lager is dan de marktprijs, en Adeline ontvangt een prijs per kWh die hoger is dan de marktprijs.

Naast de financiële winst dragen Adeline en Ariane bij tot en nemen ze actief deel aan de energietransitie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest!

En jij, waar wacht je nog op? 

Folder

Heb jij een fotovoltaïsche installatie op het dak van jouw huis in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan kan jij het productieoverschot van uw installatie delen met een buur, jouw familie, jouw vrienden, enz. In notre brochureonze brochure vind jij alle informatie om energie te delen.