Een energiegemeenschap bestaande uit particulieren, drie bedrijven en de gemeente Elsene. De energiegemeenschap ontwikkelt een project om lokaal geproduceerde hernieuwbare energie te delen, evenals activiteiten voor energie-efficiëntie en -soberheid. Voir la décision Zie de beslissing

Energiegemeenschap gebaseerd op het delen van de elektriciteit die geproduceerd wordt door fotovoltaïsche installaties op verschillende daken. De gemeenschap organiseert het delen door de geproduceerde elektriciteit te kopen van de producenten en te verkopen aan de deelnemers Voir la décision Zie de beslissing

Energiegemeenschap bestaande uit 33 leden, allemaal particulieren. De energiegemeenschap ontwikkelt een project om lokaal geproduceerde hernieuwbare energie te delen en streeft milieu- en economische doelstellingen na, met name door bij te dragen aan de bescherming van het milieu en de duurzame ontwikkeling van de wijk, waarbij aspecten van solidariteit tussen de bewoners van de wijk worden geïntegreerd.

Energiegemeenschap die bestaat uit verschillende particulieren en een klein onderneming. De energiegemeenschap ontwikkelt een project om lokaal geproduceerde elektriciteit te delen die geproduceerd wordt door fotovoltaïsche installaties die eigendom zijn van bepaalde leden van de gemeenschap. Voir la décision Zie de beslissing

Energiegemeenschap die bestaat uit 10 leden, allemaal particulieren. De energiegemeenschap ontwikkelt een project om lokaal geproduceerde elektriciteit te delen. De elektriciteit wordt geproduceerd door fotovoltaïsche installaties die eigendom zijn van bepaalde leden van de gemeenschap. Voir la décision Zie de beslissing

Energiegemeenschap in Ukkel die bestaat uit een aantal particulieren. De energiegemeenschap ontwikkelt een project om lokaal geproduceerde elektriciteit te delen. De elektriciteit wordt geproduceerd door fotovoltaïsche installaties die eigendom zijn van bepaalde leden van de gemeenschap. Voir la décision Zie de beslissing

Energiegemeenschap die bestaat uit verschillende particulieren en een gemeentelijke crèche. De energiegemeenschap ontwikkelt een project om lokaal geproduceerd elektriciteit te delen die geproduceerd wordt door fotovoltaïsche installaties die eigendom zijn van leden van de gemeenschap. Voir la décision Zie de beslissing

Energiegemeenschap die bestaat uit particulieren en een rechtspersoon. De energiegemeenschap ontwikkelt een project om lokaal geproduceerd elektriciteit te delen door fotovoltaïsche installaties die eigendom zijn van leden van de gemeenschap. Voir la décision Zie de beslissing

Energiegemeenschap die bestaat uit particulieren en twee rechtspersonen. Dit project heeft als doel de fotovoltaïsche elektriciteit die wordt geproduceerd op het dak van Gare Maritime te delen met gebouwen in de buurt, zowel van commerciële als van residentiële aard. Voir la décision Zie de beslissing ...

Energiegemeenschap van burgers die bestaat uit meer dan 300 coöperanten. De energiegemeenschap ontwikkelt een project om lokaal geproduceerde hernieuwbare energie te delen en streeft milieu- en economische doelstellingen na, met name door maatregelen te willen nemen om brandstofarmoede te bestrijden, actie te ondernemen om iedereen toegang tot energie te geven,...