Dit project heeft tot doel de elektriciteit geproduceerd door warmtekrachtkoppeling te delen met de bewoners van hetzelfde gebouw en wordt georganiseerd door de betrokken VME. De inkomsten uit de lokale valorisering van de elektriciteit zullen geherinvesteerd kunnen worden in andere energetische werken van de mede-eigendom. Zie la décision de...

Dit project draait om het gemeenschappelijk zelfverbruik van fotovoltaïsche elektriciteit binnen een gemeenschappelijk woonproject. Dit project, met een looptijd van twee jaar, zal toelaten om het delen van elektriciteit te testen binnen een kleine mede-eigendom, zijn aantrekkelijkheid voor de deelnemers, evenals zijn bestuursmodel. Zie la décision de beslissing...

Dit project heeft tot doel fotovoltaïsche elektriciteit geproduceerd te delen met de bewoners van hetzelfde gebouw van sociale huisvesting en wordt georganiseerd door de OVGM Zuiderhaard. De inkomsten uit de lokale valorisering van de elektriciteit zullen een gemeenschappelijk fonds voeden en zullen aangewend kunnen worden voor projecten van algemeen nut...

Dit project heeft als doel de fotovoltaïsche elektriciteit die wordt geproduceerd op het dak van Gare Maritime te delen met gebouwen in de buurt, zowel van commerciële als van residentiële aard. Dit project, met een looptijd van twee jaar, zal toelaten om het delen van elektriciteit en het beheer ervan...

Project voor een hernieuwbare energiegemeenschap rond het delen van elektriciteit die wordt opgewekt door een fotovoltaïsche installatie op het dak van de incubator Greenbizz.

'Les Bambins' is een project rond een hernieuwbare energiegemeenschap waarbij elektriciteit, opgewekt via fotovoltaïsche installaties op de daken van een school en van een particuliere prosument, wordt gedeeld.