Het afwijkendeprojet Marius Renard liep af in december 2023. Dit project heeft tot doel de elektriciteit geproduceerd door warmtekrachtkoppeling te delen met de bewoners van hetzelfde gebouw en wordt georganiseerd door de betrokken VME. De inkomsten uit de lokale valorisering van de elektriciteit zullen geherinvesteerd kunnen worden in andere energetische...

Het afwijkendeproject Tour&Taxis.energy liep af in april 2024 en zet zijn activiteiten nu voort onder de bepalingen van het besluit van 17 maart 2022, meer bepaald onder het model van een energiegemeenschap. Dit project heeft als doel de fotovoltaïsche elektriciteit die wordt geproduceerd op het dak van Gare Maritime te...

HG Stockel.energy heeft besloten het afwijkende kader op 31 october 2023 te beëindigen en zet zijn activiteiten nu voort onder de bepalingen van het besluit van 17 maart 2022, meer bepaald onder het model van energiedelen in hetzelfde gebouw. Dit project draait om het gemeenschappelijk zelfverbruik van fotovoltaïsche elektriciteit binnen...

Dit project heeft tot doel fotovoltaïsche elektriciteit geproduceerd te delen met de bewoners van hetzelfde gebouw van sociale huisvesting en wordt georganiseerd door de OVGM Zuiderhaard. De inkomsten uit de lokale valorisering van de elektriciteit zullen een gemeenschappelijk fonds voeden en zullen aangewend kunnen worden voor projecten van algemeen nut...

Project voor een hernieuwbare energiegemeenschap rond het delen van elektriciteit die wordt opgewekt door een fotovoltaïsche installatie op het dak van de incubator Greenbizz.

'Les Bambins' is een project rond een hernieuwbare energiegemeenschap waarbij elektriciteit, opgewekt via fotovoltaïsche installaties op de daken van een school en van een particuliere prosument, wordt gedeeld.