Dit project heeft tot doel de elektriciteit geproduceerd door warmtekrachtkoppeling te delen met de bewoners van hetzelfde gebouw en wordt georganiseerd door de betrokken VME. De inkomsten uit de lokale valorisering van de elektriciteit zullen geherinvesteerd kunnen worden in andere energetische werken van de mede-eigendom.

Zie la décisionde beslissing over de afwijking