Dit project heeft tot doel fotovoltaïsche elektriciteit geproduceerd te delen met de bewoners van hetzelfde gebouw van sociale huisvesting en wordt georganiseerd door de OVGM Zuiderhaard. De inkomsten uit de lokale valorisering van de elektriciteit zullen een gemeenschappelijk fonds voeden en zullen aangewend kunnen worden voor projecten van algemeen nut voor de bewoners van het gebouw.

Zie la décisionde beslissing over de afwijking

De Zuiderhaard heeft besloten het afwijkende kader op 31 januari 2023 te beëindigen en zet zijn activiteiten nu voort onder de bepalingen van het besluit van 17 maart 2022, meer bepaald onder het model van energiedelen in hetzelfde gebouw.