Energiedelen

Het is voortaan mogelijk om energie te delen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dankzij de omzetting van de twee Europese richtlijnen over de bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en de organisatie van de interne elektriciteitsmarkt.

BRUGEL is ervan overtuigd dat deze modellen voor het delen van energie een groter aantal Brusselse consumenten in staat zullen stellen om deel te nemen aan de energietransitie en er vooral baat bij te hebben. Bovendien zullen deze modellen voor het delen van energie de burgers in staat stellen zich dit thema opnieuw toe te eigenen en het hernieuwbare potentieel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest terug te laten opbloeien.

Om deze nieuwe ordonnantie onder de aandacht te brengen, vindt u op deze website alle nuttige informatie over het ingevoerde kader en de verschillende manieren om deze energie te delen (energiegemeenschappen, delen in hetzelfde gebouwen, peer-to-peer handel).
 
 
 
 

In 2018 en 2019 zijn op Europees niveau twee richtlijnen aangenomen ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en de organisatie van de interne elektriciteitsmarkt. Deze hebben als doel het aanpassen van het rechtskader voor het energiebeleid aan de uitdagingen van de energietransitie en het behalen van de klimaatverbintenissen van de Overeenkomst van Parijs.

In haar beslissing 210 van 4 oktober 2022 over de tariefwijzigingen in de loop van de periode 2022-2024, die voornamelijk betrekking heeft op de distributietarieven die van toepassing zijn op de energiedeling, heeft BRUGEL het specifieke tariefvoorstel van Sibelga voor de energiedeling goedgekeurd voor wat betreft de periodieke tarieven en ook voor wat betreft de wijzigingen die worden aangebracht aan de niet-periodieke tarieven.

Heb je hulp nodig? De facilitator voor energieverdeling en gemeenschappen, Sibelga en BRUGEL kunnen al uw vragen beantwoorden. Aarzel niet om hen te raadplegen! In deze rubriek vindt u links naar websites die gewijd zijn aan het delen van energie.

FAQ

In deze rubriek vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen. Kun je het antwoord op je vraag niet vinden? Aarzel niet om contact met ons op te nemen!

Share :