Leefmilieu Brussel

De overheidsdienst bevoegd voor milieu en energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt een gratis dienst aan voor projectleiders om technisch,
juridisch of administratief advies te krijgen. Deze ondersteuning "à la carte" wordt georganiseerd via de facilitateur Partage et Communautés d’Énergiefacilitator voor energieverdeling en gemeenschappen. Er is een page webwebpagina gewijd aan het delen van elektriciteit.Sibelga

De distributienetbeheerder in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest. Er is een page webwebpagina gewijd aan het delen van elektriciteit.
Het delen van elektriciteit moet worden aangegeven bij SibelgaSibelga.Electriciteitsordonnantie

Ordonnance du 19 juillet 2001Ordonnantie betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (met name artikel 28bis en volgende).