Energiegemeenschap van burgers die bestaat uit meer dan 300 coöperanten. De energiegemeenschap ontwikkelt een project om lokaal geproduceerde hernieuwbare energie te delen en streeft milieu- en economische doelstellingen na, met name door maatregelen te willen nemen om brandstofarmoede te bestrijden, actie te ondernemen om iedereen toegang tot energie te geven, energiebesparing en -efficiëntie te bevorderen, enz.

Voir la décisionZie de beslissing

undefined